Lessen in kleinschalig koken

voor medewerkers in de zorg

WarmEten heeft een open oog voor de omstandigheden waaronder de medewerkers hun werk doen. De kooklessen vinden daarom bij voorkeur in de woonvoorziening zelf plaats.

Koken ‘on the job’
Voor bestaande voorzieningen biedt WarmEten kookcursussen ‘on the job’ aan. Elke kookles maken de deelnemers een maaltijd voor hun bewoners klaar en leren zij hoe ze bewoners daarbij kunnen betrekken. Eén trainer neemt maximaal 4 medewerkers uit 2 woningen onder zijn hoede. Hij pendelt heen en weer tussen de woningen en verdeelt zo zijn aandacht over beide groepen. Aan het eind van de kookles wordt de maaltijd samen met de bewoners genuttigd. Het aantal lessen is in overleg te bepalen.

Kwartier maken
Voor startende voorzieningen organiseert WarmEten kookworkshops die deel kunnen uitmaken van het scholingsprogramma ter voorbereiding op het nieuwe kleinschalige werken. Met kwartier maken wordt bedoeld dat de trainer het team op weg helpt met een menuplanning voor de eerste maand, een overzicht van onmisbare spullen in de keuken en het aanleggen van een basisvoorraad.
De deelnemers krijgen uitleg over het concept van kleinschalig koken en bereiden daarna onder begeleiding van de trainer een menu uit de kookklapper van WarmEten. Het samen koken biedt tevens een mooie gelegenheid om aan teambuilding te werken.